V dvorani gasilskega  doma je 27.05.2019 potekal redni občni zbor SK Črna.

Prisotne člane SK Črna, je s svojo udeležbo počastila županja Občine Črna, ki je pohvalila delo kluba in njegovo vpetost v kraj.

Predstavniki kluba, so prisotne seznanili s poročili o delu v preteklem obdobju in programi dela v bodoče.

Izvoljen je bil nov upravni odbor kluba in delovna telesa. Obravnavali in potrdili smo tudi spremembe statuta kluba, pravilnika o finančnem poslovanju kluba in pravilnika o delu disciplinske komisije.