Funkcija Oseba Telefonska št.
Mail: Info@skcrna.si
Predsednik kluba Boris Debelak  (Debelak.Boris@cablex-group.com) 041 714 712
Podpredsednik kluba Robi Mešnjak (robi.mesnjak@tab.si,)  041 679 647
Vodja alpske sekcije Mitja Zmagaj (Mitja.Zmagaj@cablex-group.com) 031 330 212
Martin Rebula (martin.rebula@tab.si) 051 353 748
Sekretar kluba  Jure Štern (Jure.Stern@cablex-group.com )  051 426 030
Vodja tekaške sekcije Milan Bogataj (milan.anze@gmail.com) 031 431 224
Vodja sodnikov Bogomir Pajnik (bogomir.pajnik@gmail.com) 040 773 127
Tajnica kluba Petra Oserban  (pkotnik31@gmail.com) 031 780 320
Blagajnik Boštjan Gorza (bostjan.jasmina@siol.net)
Gospodar kluba Franci Lesjak  (franci.lesjak9@gmail.com) 040 748 067
Predstavnik za stike z mediji Alojz Kosmač    (alojz.kosmac@gmail.com) 040 577 110
Predstavnik staršev Boštjan Gorza (bostjan.jasmina@siol.net)
Nadzorni odbor SK
Predsednik: Franjo Kumer
Član 1: Matjaž Vesnicer
Član 2: Barbara Zmrzlikar
Disciplinska komisija SK
Predsednik: Andrej Osojnik
Član 1: Albert Vodovnik
Član 2: Andrej Kovač