Funkcija Oseba Telefonska št.
Mail: Info@skcrna.si
Predsednik kluba Robi Mešnjak (robi.mesnjak@tab.si) 041 679 647
Podpredsednik kluba Saša Kumer (sasa.kumer@gmail.com)  031 226 220
Vodja alpske sekcije Martin Rebula (martin.rebula@tab.si) 051 353 748
Sekretar kluba  Jure Štern (sternjure32@gmail.com)  051 426 030
Vodja tekaške sekcije Milan Bogataj (milan.anze@gmail.com) 031 431 224
Vodja sodnikov Dejan Oderlap (dejan.oderlap@gmail.com)
Tajnica kluba Nika Skudnik (nika.skudnik@gmail.com) 040 422 793
Blagajnik Boštjan Gorza (bostjan.jasmina@siol.net)
Gospodar kluba Andrej Osojnik (andrej.osojnik@gmail.com) 041 239 793
Predstavnik za stike z mediji Nika Skudnik (nika.skudnik@gmail.com) 040 422 793
Predstavnik staršev Nataša Lačen (natasalacen@gmail.com) 041 383 836
Nadzorni odbor SK
Predsednik: Franjo Kumer
Član 1: Matjaž Vesnicer
Član 2: Barbara Zmrzlikar
Disciplinska komisija SK
Predsednik: Andrej Osojnik
Član 1: Albert Vodovnik
Član 2: Andrej Kovač